Nieuwsbrieven

 
Maandelijks krijgen de ouders een nieuwsbrief. Het is een van de elementen van communicatie tussen school en thuis. Onze nieuwsbrief bevat enkele vaste rubrieken:
- Het maandpuntje betreffende de leefhouding
- Enkele losse berichten
- De activiteiten van die maand
  U kan hier volgende nieuwsbrieven raadplegen
- nieuwsbrief december 2017
- nieuwsbrief oktober 2017